Panu Waldemarowi Szymańskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Nasza Gazeta Nidzicka dnia 6 październik 2022

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"

Panu Waldemarowi Szymańskiemu
wieloletniemu Wójtowi Gminy Janowo, koledze i przyjacielowi
w imieniu całej społeczności samorządowej wyrazy współczucia
z powodu śmierci brata
składają
Wójt Gminy Janowo, Radni Gminy Janowo
oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS i GOK w Janowie

Poprzedni