Rodzinie i Bliskim Henryka Łachacz : Kondolencje

Opublikowano w Nasz Mazur dnia 15 wrzesień 2022

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.
Henryka Łachacz
Druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnie
wraz z druhnami i druhami z terenu Gminy Szczytno

Poprzedni