Rodzinie i Bliskim Jacka Błaszczaka : Kondolencje

Opublikowano w Nasz Mazur dnia 1 wrzesień 2022

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.
Jacka Błaszczaka
Druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanach
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnie
wraz z druhnami i druhami z terenu Gminy Szczytno

Poprzedni