Rodzinie i Bliskim Marka Aleksandra Mirosa : Kondolencje

Opublikowano w Kurier Goldapski dnia 6 październik 2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Marka Aleksandra Mirosa
Burmistrza Gołdapi w latach 1990 - 2014.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi

Poprzedni