Rodzinie i Bliskim Pana Sergiusza Rubczewskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 15 lipiec 2021

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Sergiusza Rubczewskiego

wieloletniego wojewody olsztyńskiego, wyróżnionego Odznaką Honorową Zasłużony dla Warmii i Mazur.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Poprzedni