Rodzinie i Bliskim Ś.P. TADEUSZA BEJNAROWICZA : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 7 styczeń 2022

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”
(J 11,25)

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Ś.P. TADEUSZA BEJNAROWICZA

Starosty Braniewskiego w latach 1998 - 2003

składają:
Starosta Braniewski, Zarząd i Radni Powiatu Braniewskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie

Poprzedni