Rodzinie i Bliskim Ś.P. Tadeusza Bejnarowicza : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 7 styczeń 2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Tadeusza Bejnarowicza
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie,
Kierownika Rejonu Administracji Rządowej w Braniewie,
Starosty Powiatu Braniewskiego,
Wieloletniego Samorządowca.

Wyrazy współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach Rodzinie i Bliskim
składają
Dariusz Frąckiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa
wraz z Pracownikami

Poprzedni