Rodzinie, Najbliższym prof. dra hab. Aleksandra Łuczaka : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 20 marzec 2023

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dra hab. Aleksandra Łuczaka, wybitnego historyka i polityka, który zawsze kierował się dobrem drugiego człowieka i dobrem Polski. Pan Profesor był Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie kadencji 2007-2010, wieloletnim wykładowcą Uczelni, wspaniałym mentorem, cenionym specjalistą. Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW
Poprzedni