Rodzinie oraz Bliskim Pana Apolinarego Zapiska : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 4 May 2023

Wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze słowa otuchy Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci Pana Apolinarego Zapiska Dyrektora Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim w latach 1963 – 1985, Zastępcy inspektora oświaty i wychowania w Lidzbarku Warmińskim w latach 1989 – 1991 składa Jan Harhaj Starosta Lidzbarski.

Hołdy i wiadomości

  • 05-05-2023
    Alina Kostyk
Poprzedni