Rodzinie prof. dr. hab. inż. Jerzego Suchty : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 26 May 2023

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. inż. Jerzego Suchtę profesora w dziedzinie nauk technicznych, specjalistę z zakresu planowania przestrzennego obszarów wiejskich, Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w latach 1981-90 b. ART; zasłużonego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i kadry naukowej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pana Profesora składa Rektor, Kolegium Rektorskie, Senat, Dziekan Wydziału Geoinżynierii oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Poprzedni