Rodzinie Stefanii Iwańskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 14 marzec 2023

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr hab. Stefanię Iwańską profesor w dziedzinie zootechniki, specjalistkę z zakresu fizjologii żywienia zwierząt, b. Kierownika Zakładu Fizjologicznych Podstaw Żywienia Zwierząt i b. Wicedyrektora Instytutu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej b. Wydziału Zootechnicznego; zasłużonego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i kadry naukowej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pani Profesor składa Rektor, Kolegium Rektorskie, Senat, Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

  • 15-03-2023
    Składam najszczersze kondolencje Rodzinie zmarłej Pani profesor
Poprzedni