Romanowi Panek : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 28 czerwiec 2022

Panu Romanowi Panek
najszczersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Małżonki
składają
Prezes Zarządu oraz Pracownicy Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Poprzedni