Tomaszowi Szczyglewskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 21 lipiec 2022

Panu Tomaszowi Szczyglewskiemu Z-cy Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składa Zarząd i Pracownicy biura „Sosak i Sosak Projekt” Sp z o.o w Olsztynie.

Poprzedni