Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.+P.
Księdza Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej
Edmunda Piszcza.
Odszedł Pasterz, który z oddaniem i miłością służył wszystkim wiernym i poszukującym. Jego posługa, oddanie, troska o sprawy Kościoła, a także zaangażowanie w życie społeczne były powszechnie znane - nie tylko na warmińskiej ziemi.
Księdza Arcybiskupa zapamiętamy, jako człowieka otwartego na drugiego człowieka i współczesne problemy świata.
Niech modlitwa będzie naszym podziękowaniem za dobro, jakiego dokonał w czasie swojego pracowitego życia kapłańskiego.
Wszystkim pogrążonym w żałobie przesyłamy wyrazy współczucia.
Wydawca - Andrzej Senkowski
Redaktor Naczelny Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego - Maciej Matera

Hołdy i wiadomości

  • 24-03-2022
    Ekselencjo Księże Arcybiskupie Bóg Twoją Duszę na pewno przytuli z największą miłością . W Królestwie Niebieskim módl się za nami, a my będziemy modlić się tu na ziemi za Twoją Duszę. Byłeś dla nas Darem od Boga. Spoczywaj w pokoju! WT
  • 24-03-2022
    Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.​Amen..
Poprzedni