Cała Wspólnota Mieszkaniowa z Al. Przyjaciół 39 z głębokim smutkiem
żegna Ś. + P. Pana Bogusława Biskupskiego wieloletniego, aktywnego współtwórcę naszej społeczności. Serdeczne wyrazy współczucia składamy Żonie Mirosławie, Kasi, Marcie, Markowi i pozostałej Rodzinie.

Hołdy i wiadomości

 • 15-06-2022
  WYRAZY NAJGŁĘBSZEGO WSPÓŁCZUCIA DLA RODZINY. JADWIGA STEFAŃCZYK
 • 15-06-2022
  Witold Kaczyński
 • 15-06-2022
  Wyrazy szczerego współczucia - współpracown​ik z PGM
 • 15-06-2022
  Henryk Bekulard
Poprzedni